صفحه اصلی
تبریک رئیس دانشگاه به دکتر دیهیم فرد
  • 626 مشاهدات

دکتر نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، با ارسال پیامی ارتقاء مرتبه علمی دکتر رضا دیهیم فرد، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی را از استادیاری به دانشیاری تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر است:

 

 

​​​​​​​

 

افزودن نظرات