• قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390)

 

  •   مدیریت دانشگاه ها​​​​​​
  •    قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
  • آئین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي‌ آموزش‌ عالي، پژوهشي‌ و فناوري​​​​​​​​
  • آئین نامه استخدامی هیات علمی

  • آئین نامه استخدامی غیر هیات علمی

  • آيين‌نامه‌ ارتقاي مرتبه‌ اعضاي‌ هيأت‌ علمي‌ دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش‌ عالي، پژوهشي‌ و فناوري ​​​​​​​

  • آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
     
  • متن کامل شرایط عمومی پیمان
Responsive Image
Responsive Image