اخبار

پیام ریاست

پیام تسلیت رئیس دانشگاه به مناسبت رحلت مادر شهید دکتر شهریاری

پیام دکتر نصیری به مناسبت رحلت مادر شهید دکتر شهریاری

پیام تبریک رئیـس دانشـگاه به مناسبت روز کارمنــد

رئیس دانشگاه روز کارمند را تبریک گفت

پیام تسلیت رئیس دانشگاه به مناسبت ارتحال آیت الله ایمانی

دکتر نصیری قیداری رحلت آیت الله فقیه ایمانی را تسلیت گفت.

پیام تسلیت رئیس دانشگاه به مناسبت رحلت دکتر قبادیان

رئیس دانشگاه درگذشت دکتر قبادیان، موسس پردیس زیراب دانشگاه و استاد پیشکسوت دانشگاه شهید چمران را تسلیت گفت.