اخبار

حضور مشاور رئیس و مدیرکل دفتر هیئت ‌مدیره سازمان تأمین ‌اجتماعی در جلسه هیات رئیسه

دکتر خواک، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر هیئت ‌مدیره سازمان تأمین ‌اجتماعی در جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ 28 بهمن 1399 حضور یافت. 

بازدید 544
از برگزیدگان نهایی چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تقدیر شد

تقدیر از از برگزیدگان نهایی چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

بازدید 1175
دکتر نصیری: وظیفه دانشگاه تربیت جوانان، متناسب با نیازهای جامعه است

رئیس دانشگاه در برنامه «به وقت ایران»

بازدید 1173

پیام ریاست