اعضای هیئت علمی

غلامرضا جعفری

استاد گروه فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی
زمینه تحقیقاتی: ماده چگال، سیستم‌های پیچیده

شماره تماس:  ۲۹۹۰۲۷۷۳
پست الکترونیک:
G_jafari at sbu.ac.ir
تارنمای شخصی

دكتر-جعفري.jpg​​​​​​​

سید علی حسینی اسفیدواجانی

استادیار گروه فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی
زمینه تحقیقاتی: ماده چگال، سیستم‌های پیچیده

شماره تماس:  ۲۹۹۰۵۰۴۳
پست الکترونیک:
alihd22 at gmail.com
تارنمای شخصی

دكتر-حسيني.jpg​​​​​​​

نیما خسروی

دانشیار گروه فیزیک بنیادی
زمینه تحقیقاتی: گرانش و کیهان‌شناسی

شماره تماس:  ۲۹۹۰۲۷۸۶
پست الکترونیک:
n-khosravi at sbu.ac.ir

تارنمای شخصی

دکتر خسروی.jpg​​​​​​​

معصومه دشتدار

دانشیار گروه فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی
زمینه تحقیقاتی: اپتیک

شماره تماس:  ۲۹۹۰۲۸۱۳
پست الکترونیک:
m-dashtdar at sbu.ac.ir

​​​​​​​دكتر-دشتدار.jpg​​​​​​​

نعمت‌الله ریاضی

استاد گروه فیزیک بنیادی
زمینه تحقیقاتی: اخترفیزیک و کیهان‌شناسی

شماره تماس:  ۲۹۹۰۲۸۲۴ و ۲۹۹۰۲۷۱۰
پست الکترونیک:
N_riazi at sbu.ac.ir

دكتر-رياضي.jpg​​​​​​​

سیامک سادات گوشه

دانشیار گروه فیزیک بنیادی
زمینه تحقیقاتی: ذرات بنیادی و نظریه‌ی میدان‌ها

شماره تماس:  ۲۹۹۰۲۸۱۷
پست الکترونیک:
ss-gousheh at sbu.ac.ir

دكتر-گوشه.jpg​​​​​​​

حمیدرضا سپنجی

استاد گروه فیزیک بنیادی
زمینه تحقیقاتی: گرانش و کیهان‌شناسی

شماره تماس:  ۲۹۹۰۲۷۷۵
پست الکترونیک:
hr-sepangi at sbu.ac.ir

​​​​​​​دكتر-سپنجي.jpg​​​​​​​

حسین شجاعی

دانشیار گروه فیزیک بنیادی
زمینه تحقیقاتی: گرانش و کیهان‌شناسی

شماره تماس:  ۲۹۹۰۲۸۱۹
پست الکترونیک:
h-shojaie at sbu.ac.ir

تارنمای شخصی و تارنمای شخصی

دكتر-شجاعي.jpg​​​​​​​

بابک شکری

استاد گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته
زمینه تحقیقاتی: پلاسما

شماره تماس: ۲۹۹۰۲۷۸۸
پست الکترونیک:
b-shokri at sbu.ac.ir

دكتر-شكري1.jpg​​​​​​​​​​​​​​

شانت شهبازیان

دانشیار گروه فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی
زمینه تحقیقاتی: ساختار الکترونی، نظریه کوانتومی اتم در مولکول، مولکولهای میونی

شماره تماس: ۲۹۹۰۵۰۴۹
پست الکترونیک:
sh_shahbazian at sbu.ac.ir

تارنمای شخصی

shant.shahbazian.jpg​​​​​​​​​​​​​​

علی صادقی

دانشیار گروه فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی
زمینه تحقیقاتی: ماده چگال

شماره تماس: ۲۹۹۰۵۰۴۸
پست الکترونیک:
ali_sadeghi at sbu.ac.ir

تارنمای شخصی

دكتر-صادقي.jpg​​​​​​​​​​​​​​

محمدمهدی طهرانچی

استاد گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته
زمینه تحقیقاتی: ماده چگال، مواد مغناطیسی

شماره تماس: ۲۹۹۰۵۰۴۰
پست الکترونیک:
teranchi at sbu.ac.ir

تارنمای شخصی

طهرانچي.jpg​​​​​​​

شهو عبدالسلام

استادیار گروه فیزیک بنیادی
زمینه تحقیقاتی: ذرات بنیادی و نظریه‌ی میدان‌ها

شماره تماس: ۲۹۹۰۲۸۱۲
پست الکترونیک:
abdussalam at sbu.ac.ir

تارنمای شخصی

دکتر شیهو عبدالسلام.JPG​​​​​​​​​​​​​​

محمد علی‌اکبری

دانشیار گروه فیزیک بنیادی
زمینه تحقیقاتی: ذرات بنیادی و نظریه‌ی میدان‌ها

شماره تماس: ۲۹۹۰۲۷۸۶
پست الکترونیک:
m_aliakbari at sbu.ac.ir

تارنمای شخصی

دكتر-علي-اكبري.jpg​​​​​​​

رضا فارغ‌بال

دانشیار گروه فیزیک بنیاد
زمینه تحقیقاتی: گرانش و کیهان‌شناسی

شماره تماس: ۲۹۹۰۵۰۴۲
پست الکترونیک:
r_fareghbal at sbu.ac.ir

تارنمای شخصی

دكتر-فارغ-بال.jpg​​​​​​​

مرضیه فرهنگ

استادیار گروه فیزیک بنیادی
زمینه تحقیقاتی: گرانش و کیهان‌شناسی

شماره تماس: ۲۹۹۰۵۰۵۳
پست الکترونیک:
m_farhang at sbu.ac.ir

فرهنگ.jpg​​​​​​​

مهرداد فرهودی

استاد گروه فیزیک بنیادی
زمینه تحقیقاتی: گرانش و کیهان‌شناسی

شماره تماس: ۲۹۹۰۲۷۶۸
پست الکترونیک:
m-farhoudi at sbu.ac.ir

تارنمای شخصی

دكتر-فرهودي.jpg​​​​​​​

معصومه قاسم‌خانی

استادیار گروه فیزیک بنیادی
زمینه تحقیقاتی: ذرات بنیادی و نظریه‌ی میدان‌ها

شماره تماس: ۲۹۹۰۵۰۴۷
پست الکترونیک:
m_ghasemkhani[at]sbu.ac.ir و ghasemkhani14 AT gmail.com

قاسم خاني.jpeg​​​​​​​

محمد قربانعلیلو

دانشیار گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفت
زمینه تحقیقاتی: پلاسما

شماره تماس: ۲۹۹۰۵۰۴۱
پست الکترونیک:
mh_alilu at sbu.ac.ir

تارنمای شخصی

دکتر-قربانعليلو.jpg​​​​​​​

روح‌الله کریم‌زاده سورشجانی

دانشیار گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته
زمینه تحقیقاتی: لیزر

شماره تماس: ۲۹۹۹۰۲۷۷۹
پست الکترونیک:
r_karimzadeh at sbu.ac.ir

دكتر-كريم-زاده.jpg​​​​​​​

حمید لطیفی

استاد گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته
زمینه تحقیقاتی: لیزر

شماره تماس: ۲۹۹۰۲۷۷۸
پست الکترونیک:
latifi at sbu.ac.ir

لطيفي.jpeg​​​​​​​

سید مجید محسنی ارمکی

دانشیار گروه فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی
زمینه تحقیقاتی: میکروالکترونیک

شماره تماس:۲۹۹۰۵۰۴۴
پست الکترونیک:
m-mohseni at sbu.ac.ir

تارنمای شخصی

دكتر-محسني-2.jpg​​​​​​​

سید محمدصادق موحد

دانشیار گروه فیزیک بنیادی
زمینه تحقیقاتی: کیهان‌شناسی، سیستم‌های پیچیده

شماره تماس: ۲۹۹۰۲۷۷۱
پست الکترونیک:
s.movahed at sbu.ac.ir

تارنمای شخصی ​​​​​​​

موحد 2.jpg​​​​​​​

سعدالله نصیری قیداری

استاد گروه فیزیک بنیادی
زمینه تحقیقاتی: نجوم و اخترفیزیک

شماره تماس:  ۲۹۹۰۵۰۴۶ 
پست الکترونیک:
nasiri at iasbs.ac.ir

نصيري.JPG​​​​​​​
 

ترانه وظیفه‌شناس

دانشیار گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته
دبیر کمیسیون تخصصی پژوهشی حوزه دانشی علوم
زمینه تحقیقاتی: ماده چگال

شماره تماس:  ۲۹۹۰۲۷۸۴
پست الکترونیک:
t-vazifeh at sbu.ac.ir

وظيفه شناس.jpeg​​​​​​​

محبوبه هوشیار

استاديار گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته
زمينه تحقیقاتی: ماده چگال

شماره تماس:  ۲۹۹۰۲۷۶۹ 
پست الکترونیک: m-houshiar AT sbu.ac.ir

تارنمای شخصی

دكتر-هوشيار.jpg​​​​​​​