مدیر امور هیأت علمی

 
مشخصات فردي و سابقه علمی

 

نام: علیرضا

نام خانوادگي:  فخاری زواره                                            

تاریخ و محل تولد: 

 
 

شغل: عضو هيات علمي- دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهيد بهشتي

مرتبه علمي: استاد

سمت: مدیر امور هیات علمی، دبیر هیات اجرائی جذب و دبیر هیات ممیزه دانشگاه

http://scimet.sbu.ac.ir/AliReza_Fakhari

 

:Scopus Autho 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602535577

 


لیسانس شیمی دانشگاه تربیت معلم
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه شیراز
دکترای شیمی تجزیه دانشگاه تربیت مدرس

 

رديف

عنوان

تعداد

1

هدايت محقق پسا دکتري

2

2

راهنمایی رساله دانشجویان دکتری (فارغ التحصیل شده)

22

3

راهنمایی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد (فارغ التحصیل شده)

145

4

قرردادهای پژوهشی برون دانشگاهی (خاتمه یافته)

12

5

قرردادهای پژوهشی برون دانشگاهی (در حال انجام)

3

6

دانشجویان دکتری تحت راهنمايي

15

7

دانشجویان دانشجویان کارشناسی ارشد تحت راهنمايي

5

8

مقالات علمی ارائه شده در نشریات معتبر بین المللی

158

9

مقالات علمی ارائه شده در کنفرانس های معتبر بین المللی

38

10

مقالات علمی ارائه شده در مجلات و کنفرانس های معتبر ملی

98

11

کتب تالیف و ترجمه شده ملی و بین المللی

7

12

نوآوری علمی معتبر

5

رديف

موقعيت كاري

دوره مسئوليت

مركز تحقيقات يا دانشگاه

از تاريخ

تا

تاريخ

1

ناظر علمی جذب پژوهشیار پسادکتری در دانشگاه شهید بهشتی

بهمن 1399

 

دانشگاه شهید بهشتی

2

عضو هیأت علمی و استاد تمام دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی

 

حال

دانشگاه شهید بهشتی

3

سرپرست مدیریت امور هیات علمی دانشگاه

1400

حال

دانشگاه شهید بهشتی

4

عضو هيات مميزه دانشگاه

1399

حال

دانشگاه شهید بهشتی

5

دبیر کمیته تخصصی تامین تجهیزات و مواد شیمیایی انجمن شیمی ایران

1394

1396

انجمن شیمی ایران

6

عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیأت علمی دانشکده شیمی

1388

حال

دانشگاه شهيد بهشتي

7

استاد مشاور فرهنگی شاهد و ایثارگر

1397

حال

دانشگاه شهيد بهشتي

8

عضو شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

1396

حال

دانشگاه شهيد بهشتي

9

عضو کارگروه صلاحیت عمومی

1400

حال

دانشگاه شهيد بهشتي

10

استاد مشاور و استاد راهنما در پروژه هاي کارشناسي ارشد و دکتري

حال

دانشگاه صنعتي امير كبير

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشگاه صنعتي شريف

دانشگاه دولتي

دانشگاه آزاد (واحد علوم و تحقيقات)

11

تدريس دروس مقطع تحصيلات تکميلي شیمی

1388

1393

دانشگاه صنعتي شريف

12

تدريس دروس مقطع تحصيلات تکميلي شیمی (تدریس یار)

1385

حال

دانشگاه شهيد بهشتي

13

مدیر عامل شرکت ستایش شیمی زواره

1387

حال

شرکت ستایش شیمی زواره

14

عضو انجمن شیمی ایران

1394

حال

انجمن شیمی ایران