اعضای هیئت علمی متوفی در ده سال اخیر (1388 تا کنون)

ردیف نام و نام‌خانوادگی  رتبه علمی گروه آموزشی زمینه تخصصی سال تولد سال وفات
1 دکتر امیرحسین فخاری استاد حقوق حقوق تجارت 1321 1388/09/08
2 دکتر رضا نوربها استاد حقوق حقوق کیفری و جرم شناسی 1324 1389/11/23
3 دکتر علی اکبر صادقی استاد حقوق فقه و حقوق 1308 1393/01/18