توانبخشی شناختی
عملکردهای شناختی مغز، طیف گسترده‌ای از ظرفیت‌های رفتاری و فرآیندهای شناختی را در برمی‌گیرد که شامل استدلال کلامی، حل مسأله، برنامه‌ریزی، ترتیب‌گذاری، توانایی حفظ توجه، بهره‌مندی از بازخوردها، عملکرد چند تکلیفی، انعطاف‌پذیری شناختی و توانایی اداره موقعیت‌های جدید می‌باشد.
بخش دیگری از عملکرد های شناختی، شناخت اجتماعی است که  بیشتر ادراک هیجانی، باورها و خواسته‌ها و امیال را دربر می‌گیرد، مثل تجربه پاداش و تنبیه، تنظیم رفتارهای اجتماعی و تصمیم‌گیری، که تفسیرهای هیجانی و شخصی را در برمی‌گیرد.
توانبخشی شناختی روشی است جهت بازگرداندن ظرفيت‌هاي شناختي از دست‌رفته است. که توسط تمرينات و ارائه محرک‌های هدفمند صورت مي‌پذيرد و هدف آن، بهبود عملکرد فرد در اجراي فعاليت‌هاست. در این روش درمانگر اطلاعات حاصل از ارزيابي جلسات، را در نظر گرفته و مبتنی بر آن تکالیفی برای تقویت کارکردهای شناختی مغز طراحی می نمایدو با پیشرفت بیمار درجه دشواري تکليف را افزايش مي‌دهد.

روش توانبخشی شناختی می تواند در مورد
 کودکان
نوجوانان
بزرگسالان
و سالمندان
مورد استفاده قرار گیرد.