درباره

معرفی پژوهشکده

« معرفی پژوهشکده علوم شناختی و مغز »

پیرو 15 سال فعالیت پژوهشی در حوزه ی اختلالات عصب – تحولی و توانبخشی شناختی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  دانشگاه شهیدبهشتی و همچنین با گسترش علوم شناختی و برجسته شدن نقش آن در جامعه علمی، ضرورت ایجاد پژوهشکده ای مستقل به شدت احساس گردید.  در سال 1386گروه علوم شناختی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تشکیل شد و فعالیت  پژوهشی خود را به صورت رسمی در سال 1391 آغاز نمود و شکل مستقلی به خود گرفت.


پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی با تاسیس و تجهیز آزمایشگاههای متعدد توانسته است به سایر دانشکده/پژوهشکده ها ازجمله دانشکده های علوم و فناوری زیستی و روانشناسی و علوم تربیتی، لیزر و پلاسما و ... خدمات گوناگونی ارائه دهد.


پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی در حال حاضر با داشتن  اعضای هیات علمی مجرب در حوزه های تخصصی علوم شناختی مشغول به فعالیت است.

 

 

برای دریافت لینک بروشور معرفی پژوهشکده علوم شناختی و مغز اینجا کلیک کنید.