مدیریت خدمات آموزشی


اخبار مدیریت خدمات آموزشی


آزمون بسندگی زبان انگلیسی در دی ماه سال 1399 برگزار خواهد شد

زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی آبان ماه که به دلیل لزوم رعایت محدودیت‌های مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا به تعویق افتاده بود، در روز پنج‌شنبه مورخ 1399/10/04 (به صورت حضوری) برگزار خواهد شد.
بنابراین آن دسته از متقاضیان شرکت در آزمون مذکور که در بازه زمانی مقرر موفق به ثبت نام نشده‌اند، می‌توانند از روز سه شنبه مورخ 1399/09/25  تا روز شنبه 1399/09/29نسبت به ثبت نام خود در سامانه گلستان اقدام نمایند.