معرفی معاونت


​​​​​​​معاون آموزشی: ​دكتر علي اكبر افضليان​ ​​​​​​​

تحصيلات: دكتري مهندسی برق​

مرتبه علمی: دانشيار

تلفن: 29902110

ايميل:​afzalian@sbu.ac.ir


    


   

"​​آقاي دكتر افضليان از تاريخ 95/10/4 تا كنون عهده دار سمت معاونت آموزشي دانشگاه مي باشند."

دانشگاه شهید بهشتی در بهمن ماه سال 1338 تاسیس شد. دانشکده های معماری و شهرسازی و علوم بانکداری اولین دانشکده های دانشگاه بوده، در مهر ماه سال 1339 دانشجو پذیرفتند. اکنون با گذشت بیش از شصت سال فعالیت مستمر، دانشگاه دارای 30 دانشکده ، پژوهشکده و موسسه است که در 48 رشته دوره کارشناسی  ،  220 رشته دوره کارشناسی ارشد و 115 رشته دوره دکتری دانشجو میپذیرند. معاونت امور آموزشی دانشجویان، امور برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی، بهینه سازی فرایندهای آموزشی و همینطور جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی و استعدادهای درخشان انجام می شود؛ مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه وظیفه سنگین راهبردی آموزش های غیرحضوری را بر عهده دارد. توسعه آموزش های دانشگاه با استفاده از مدل های علمی و تجربه شده بر عهده مدیریت توسعه آموزش های آزاد دانشگاه میباشد.