جدیدترین اخبار

ثبت حساب تجارت در سیستم گلستان توسط دانشجو جهت دریافت تشویق مقالات

ثبت حساب تجارت در سیستم گلستان توسط دانشجو جهت دریافت تشویق مقالات

بازدید 198
تمدید بورس 2020-20201 روسیه بعنوان فرصت مطالعاتی دانشجويان دکتری

تمدید بورس 2020-20201 روسیه بعنوان فرصت مطالعاتی دانشجويان دکتری

بازدید 196

اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم در خصوص الزام گذراندن درس مبانی کامپیوتر ( یا برنامه نویسی کامپیوتر ) در یکی از مقاطع تحصیلی ( کلیه رشته ها )

اطلاعیه مهم در خصوص الزام گذراندن درس مبانی کامپیوتر ( یا برنامه نویسی کامپیوتر ) در یکی از مقاطع تحصیلی ( کلیه رشته ها )

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ( موضوع : آخرین فرصت تایید پروپزال پایان نامه )

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ( موضوع : آخرین فرصت تایید پروپزال پایان نامه )

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ( موضوع : تبدیل شیوه آموزشی - پژوهشی به آموزش محور در صورت عدم حد نصاب میانگین معدل دو ترم اول )

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ( موضوع : تبدیل شیوه آموزشی - پژوهشی به آموزش محور در صورت عدم حد نصاب میانگین معدل دو ترم اول )


اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال