صفحه اصلی
انتخاب دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دانشگاه برتر در حوزه ورزش قهرمانی
  • 1203 بازدید

بر اسـاس نتایج ارزیابی عملکرد سال 1402 ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، دانشگاه شهید بهشتی با کسب بیش از 230 مدال رنگارنگ در مسابقات منطقه یک دانشگاه‌های کشور- انتخابی شانزدهمین المپیاد- و دانشگاه‌های استان تهران و دیگر رویدادهای ورزشی به عنوان دانشگاه برتر در حوزه ورزش قهرمانی انتخاب شد.

شایان ذکر است پیش از این نیز دانشگاه شهید بهشتی موفق به کسب نشان طلایی فدراسیون ورزش همگانی شده بود.

مرکز تربیت بدنی ضمن تبریک این موفقیت به دانشگاهیان بهشتی از تمامی دانشجویان، اساتید، همکاران، سرپرستان، مربیان و مدیران  دانشگاهی که در کسب این موفقیت مرکز را یاری نمودند کمال تشکر را دارد.

افزودن نظرات