صفحه اصلی
اطلاعیه شماره 6 زمان و نحوه واگذاری خوابگاه برای نیمسال اول تحصیلی 1403-1402
  • 5257 بازدید

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز ورودی های جدید و ماقبل واجد شرایط که قبلا درخواست خوابگاه را ارائه نموده اند می رساند، جهت آگاهی در خصوص زمان و نحوه واگذاری خوابگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 به فایل پیوست زیر مراجعه نمایند.

 

اطلاعیه شماره 6 زمان و نحوه واگذاری خوابگاه برای نیمسال اول تحصیلی 1403-1402 به دانشجویان ورودی های جدید و ماقبل که قبلا درخواست خوابگاه ارائه نموده اند

 

افزودن نظرات