صفحه اصلی
اطلاعیه شماره 7 ثبت نام خوابگاه ویژه دانشجویان روزانه غیر بومی فاقد شرایط
  • 5450 بازدید

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان روزانه غیر بومی  فاقد شرایط می رساند جهت آگاهی در خصوص ثبت نام خوابگاه به فایل پیوست زیر مراجعه فرمایند.

 

اطلاعیه شماره 7 ثبت نام خوابگاه ویژه دانشجویان روزانه غیر بومی فاقد شرایط

 

افزودن نظرات