صفحه اصلی
کسب عنوان مقاله برتر توسط دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
  • 2529 بازدید

مقاله خانم آرزو زارع دار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری این دانشکده با عنوان « توجه به حواس پنجگانه در معماری» در دومین همایش ملی «پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری»، به عنوان مقاله برتر در بخش پوستر شناخته شد.

این مقاله به صورت کامل در مجله «Current World Environment» با نمایه ISI به چاپ رسیده است.

دانلود فایل