صفحه اصلی
کسب رتبه دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی در همایش بین المللی مدرسه ایرانی
  • 2140 مشاهدات

کسب رتبه دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی در همایش بین المللی مدرسه ایرانی
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در همایش بین المللی «مدرسه ایرانی، معماری ایرانی» درخشیدند. نرجس دلاوری پاریزی وآرمان رحیمی با همکاری آرمین رحیمی و به راهنمایی عضو هیأت علمی دانشکده، فرهاد شریعت راد، در این همایش رتبه های اول و دوم را با ارائۀ طرحی که در کارگاه مجازی طراحی معماری یک کارشناسی ارشد به ثمر رسانده بودند، کسب کردند. در سطح بخش آزاد و مهندسین مشاور این همایش نیز، از فارغ التحصیلان سابق دانشکده شیوا آراسته  (دفتر معماری و شهرسازی پلسارویه پارت) حائز رتبه دوم و مولود ابراهیمی ساروی (بخش آزاد) حائز رتبه سوم شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود فایل
افزودن نظرات