صفحه اصلی
کسب امتیاز دانشجویان کارشناسی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در مسابقه طراحی معماری
  • 1958 مشاهدات

 

کسب امتیاز دانشجویان کارشناسی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی در مسابقه طراحی معماری 

   مسابقه ملی دانشجویی طوس- ساماندهی پل کشف رود در تاریخ 28 اردیبهشت 1399 آغاز شد. پس از داوری نهایی در تاریخ 29 شهریور 1399،  اسامی حائزین رتبه های اول تا سوم، سه طرح منتخب داوران و سیزده طرح قابل تقدیر اعلام شد که در این میان سه طرح از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی قابل تقدیر شناخته شدند:

- طرح قابل تقدیر، ریحانه ایوبی و مهدیه بهجت اردکانی (کارشناسی ورودی 1395)

- طرح قابل تقدیر، کیوان مهاجری ناو (ورودی 1396) و پارسا جلالیان (کارشناسی ورودی 1394)

- طرح قابل تقدیر، عطا خوئی (کارشناسی ورودی 1395)

جزئیات مربوط به این مسابقه در نشانی های زیر در دسترس است:

Instagram: @toos_comp

Telegram: https://t.me/Tooscomp_ir

 

 

 

 

 

 

 

افزودن نظرات