صفحه اصلی
چاپ کتاب معماری شناختی، طراحی مبتنی بر چگونگی واکنش به محیط مصنوع
  • 1010 بازدید

 

جدیدترین کتاب دکتر زهیر متکی منتشر شد
نام کتاب: معماری شناختی، طراحی مبتنی بر چگونگی واکنش به محیط مصنوع
مترجمان و مولفان: زهیر متکی،  علی شرقی، سعیده اسدی
سال تدوین: ۱۳۹۸
انتشار نسخه فیزیکی: ۱۳۹۹
توضیحات: کتاب حاضر ترجمه کتاب  cognitive architecture, designing for how we respond to the built environment  سال انتشار ۲۰۱۵ هست. بر مبنای سابقه تحقیقاتی جناب دکتر متکی در این زمینه، فصولی تکمیل کننده محتوا بر آن افزوده و تالیف شده است.
مبنای اصلی کتاب مبحث تکامل، تفکر، شناخت و رفتار انسان در فضاهای معماری و شهری است. از سوی دیگر تفکر همین انسان در نقش طراح و برنامه ریز مرد بحث قرار گرفته است (فصول تالیفی).

افزودن نظرات