صفحه اصلی
پاويون دانشگاه شهيد بهشتى با طراحى دانشكده معمارى و شهرسازي و با عنوان "الهام از طبیعت، هوشمندی و هنر مهندسی" در نمايشگاه هفته پژوهش امسال به عنوان غرفه‌ی برتر برگزيده شد.
  • 275 مشاهدات

کارگاه هنر مهندسی دانشكده معمارى و شهرسازى به سرپرستى مهندس سعید مشایخ فریدنی، همچون سالهاى قبل، مسئولیت طراحی و ساخت پاويون دانشگاه شهيد بهشتى را به عهده گرفت و اين طراحى و اجرا را با کمک و همکاری دانشجویان به انجام رساند.
پاویون مذکور همچون سالهاى قبل به عنوان غرفه‌ی برتر این دوره که بيست و دومين دوره‌ی برگزاری دستاوردهاى پژوهش، فناورى و فن بازار است، انتخاب شد.
لازم به ذکر است که اين نمايشگاه سالانه در هفته ى پژوهش به مدت چهار روز برگزار مى شود و کلیه‌ی دانشگاه‌ها‌ی کشور، همچنین مراکز پژوهشی دانشگاهی وابسته به آن‌‌ها، در آن شركت مى‌كنند.

افزودن نظرات