صفحه اصلی
يادداشت دكتر بهزاد ملك پور در ايمنا با موضوع شهر همگرا
  • 5298 بازدید

بهزاد ملک‌پور اصل، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید شهر همگرا یا Convergent City مفهومی مجزا و جدید است که در دهه اخیر مطرح شده است؛ شهر همگرا موضوع مهمی است که در خصوص نحوه انصال شهرهای جهان با یکدیگر بحث می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: اساس بحث شهر همگرا بر این مبنا است که چگونه می‌توان نیازهای محلی شهرها را برآورده کرد و در عین حال با شهرهای جهان در ارتباط بود.

متن كامل يادداشت در لينك زير قابل دسترسی است.

 

https://www.imna.ir/news/569249/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7

افزودن نظرات