صفحه اصلی
موفقیت اعضای دانشکده معماری و شهرسازی در جشنواره پژوهش
  • 461 مشاهدات
در دوازدهمين جشنواره پژوهش و نوآوري مديريت شهري در محور شهرسازی و معماري پايان نامه سیده رویا حسینی رضایی از گروه برنامه ريزی و طراحی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی به راهنمايی دكتر سحر ندايی طوسی با موضوع "سنجش  پیامدهای مگامال ها بر ساختار محلات شهری و ارایه راهکارهای برنامه‌ریزان" به عنوان اثر برتر شناخته شد.
 
 
 
در اين جشنواره طرح پژوهشي دكتر سحر ندایی طوسی با عنوان "تدوين چارچوب عملياتي-سنجشي رتبه بندي كلانشهرهاي ايران براساس شاخص پيشرفت شهري ايران" به عنوان طرح پژوهشی برگزيده شناخته شد.
 
همچنين اثر برتر در محور مالی و اقتصاد شهری با موضوع «توسعه دررون زای منطقه ای؛ رهبری و نهادها» به پژوهش دكتر محمدحسین شریف زادگان و دكتر بهزاد ملک پور اصل تعلق گرفت.
 
 
 
این موفقیت را به دانشجوی محترم خانم سیده رویا حسینی و اساتید محترم، خانم دکتر ندایی طوسی، دکتر شریف زادگان و دکتر ملک پور اصل تبریک می گوییم.
افزودن نظرات