صفحه اصلی
موفقيت دانشجویان رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری و شهرسازى در مسابقات قهرمانى مديريت پروژه
  • 2767 بازدید

دانشجویان رشته مدیریت پروژه و ساخت از گروه ساختمان (امیرسالار شاهمرادی، بیتا عطایی، مهرناز فدوی اسلام، سید محمد ذاکری) دانشکده معماری و شهرسازى در چهارمين دوره مسابقات قهرمانى مديريت پروژه (PMC 2022 تحت نهاد IPMA) به موفقيت رسيدند و به مرحله فینال راه يافتند.
اين موفقيت را به اساتید و دانشجویان دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت ایشان در مراحل بعدی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می كنيم.

افزودن نظرات