گروه معماری، گروه اصلی دانشکده معماری و شهرسازی است. این گروه از ابتدای تأسیس دانشکده وجود داشته در حال حاضر نیز  با وجود شکلگیری رشته‌های متعدد در دانشکده، گروه معماری نیمی از دانشکده را از لحاظ تعداد دانشجو، مدرس و فضای آموزشی به خود اختصاص داده است. گروه معماری در حال حاضر دارای سه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده و در مجموع بیش از چهار صد دانشجو  در این رشته مشغول به تحصیل هستند. لازم به ذکر است که از بدو تأسیس دانشکده معماری و شهرسازی رشته معماری به صورت دوره کارشناسی ارشد پیوسته برگزار می‌گردید و در سال 1378 براساس برنامه‌ای جدید دوره کارشناسی شکل گرفت. دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال 1383 و دوره دکتری معماری در سال 1374 بوجود آمدند. در طی دهه گذشته، تعداد مدرسین رسمی گروه بین بیست الی سی و پنج مدرس متغیر بوده است، در حالیکه مدرسین بسیاری از گروه­های دیگر دانشکده معماری و شهرسازی نیز در گروه معماری عهده‌دار تدریس بوده‌اند.
 
 
اهم فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و غیره
فعالیت آموزشی در دوره کارشناسی مهندسی معماری واجد یک قلمرو مرکزی یعنی کارگاه‌های طراحی معماری، درس‌های نظری یا نظری - عملی است که به پیشبرد بهتر مطالب در کارگاه‌های یاد شده مدد می‌رسانند. ضرورت این دروس نیز به واسطه مباحثی است که در کارگاه‌ها طرح می‌شود بیش از 50 واحد از درس‌های دوره کارشناسی و هجده واحد از درس‌های دوره کارشناسی ارشد به فعالیت‌های کارگاهی اختصاص دارد. پژوهش در معماری همراه با درسهای نظری صورت می‌پذیرد. به این ترتیب، همه درسهای نظری در دوره مهارتی کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای پروژه‌های پژوهشی هستند. در گروه معماری تلاش می‌شود تا حد ممکن از پروژه‌های واقعی در کشور بهره‌ برده شود. این هدف مخصوصاً در رساله‌های دوره کارشناسی ارشد مورد توجه قرار‌می‌گیرد.