صفحه اصلی
كسب رتبه دوم كنكور دكترى معمارى توسط سجاد بهرامی همدانی فارغ التحصيل كارشناسى ارشد معمارى منظر دانشكده
  • 4319 بازدید

آقای سجاد بهرامی، فارغ التحصیل كارشناسى ارشد معماری منظر دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى، در آزمون دکتری معماری سال ١٤٠٠ رتبه دوم را كسب كردند.

افزودن نظرات