صفحه اصلی
كسب رتبه دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى در مسابقه طراحى غرفه شونيز
  • 7892 مشاهدات

امیرعباس ریاحی اصل و پوراندخت مینائی طهرانی، دانشجويان كارشناسي معمارى دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى، در مسابقه ملی طراحی غرفه شونیز كه خردادماه امسال برگذار شد، به ترتیب رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص دادند.

 

 

 

افزودن نظرات