كتابخانه دانشكده در سال 1348 تأسيس يافته و شامل كتب فارسي و لاتين و نشريات غير كتابي و نشريات ادواري و پايان نامه‌ها در زمينه‌هاي اصلي معماري، شهرسازي و تاريخ هنر مي‌باشد. كتابخانه بصورت سيستم باز اداره مي‌شود و بجز كتابهاي مرجع، امکان به امانت گرفتن کتب وجود دارد. فهرست کتب و نشریات كتابخانه در شبكه مركزي دانشگاه قابل دسترسي و جستجو مي باشد. كتابخانه دانشکده داراي حدود 11,000 عنوان كتاب فارسي، 9,000 كتاب به زبان لاتين، 40 عنوان نشريه ادواري و 2000 عنوان پايان‌نامه دانشجويي مي‌باشد.  
کتابخانه واجد ضوابط و آئین نامه داخلی جهت ارائه خدمات می‌باشد.