این کارگاه آموزشی، طی دو دهه گذشته تحت نظارت و مدیریت آقای مهندس سعید مشایخ فریدنی و همکاری تعدادی از دانشجویان دانشکده توانسته است ضمن برنامه‌ریزی سمینارها، برگزاری نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی، فعالیت های برون مرزی خود با دانشگاه های تی یو (T.U) وین اتریش و کارگاه آموزشی در زمینه سازه های سبک IAMCC برنامه غشایی با استادان دانشگاه اشتوتگارت آلمان را نیز ترتیب دهد .
حاصل این دو دهه فعالیت، تفکری است که مقیاس ها را با زمان درک می کند و سعی در رعایت آنها دارد. تحقیقات را بر حفظ و بهره برداری بهینه از منابع پیرامون خود استوار می کند و با امکانات نوین طراحی کرده و در مقطع ساخت از ابزار روز بهره می گیرد.
پروژه های تحقیقاتی
پروژه تحقیقاتی ـ اجرایی سازه باز و بسته شونده ـ اسکان موقت و اسکان دائم، پوست ساختمان یا نمای نجواگر، معماری هوشمند، الگوبرداری یا تقلید از طبیعت بیونیک و معماری، مصالح بوم سازگار و معماری پایدار، شفافیت و سبک‌سازی فضا.
سمینارهای عمومی و تخصصی
   برگزاری نمایشگاه و سمینار معرفی سانتیاگو کالاتراوا و آثارش، خرداد 73؛
   برگزاری نمایشگاه و سمینار معرفی پیتر رایس و آثارش، آذر74؛
   سخنرانی فرانز نول، محاسب هرم لوور و طراح و محاسب برج تلویزیونی CN کانادا، اردیبهشت 77؛
   سخرانی پرفسور هوشیار نوشین از دانشگاه ساری انگلیس با موضوع سازه های فضا کار، آذر 78؛
   سخنرانی محمود راش از دانشگاه اشتوتگارت آلمان در خصوص چترهای مسجد النبی، مهر 79؛
   شرکت در دو سمینار و نمایشگاه «سازه های فضا کار» و «سازه و معماری» و کسب مقام اول در دو نمایشگاه (با ارائه پروژه پژوهشی گنبد ژئودزیک)، اردیبهشت و خرداد 86؛
 
پروژه های مشترک بین المللی
  گفتمان دیجیتالی بین دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده معماری دانشگاه تی یو(T.U) وین (IAMCC) مارس و سپتامبر 2001 و برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده در گالری برگ تهران؛
   اولین کارگاه مشترک آموزشی سازه های سبک بین دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه اشتوتگارت با حضور دکتر زیگفرید گاس، مهر 80.
   نخستین سمینار و کارگاه آموزشی مشترک (با گروه سازه های غشایی دیبا ) در زمینه سازه های غشایی در ایران، دانشگاه تهران، آبان 88.؛
 
برگزاری هجده نمایشگاه هنرمهندسی
 
​​