صفحه اصلی
طراحی «پروژه خانه شعبانی- دزفول»
  • 247 مشاهدات

«پروژه خانه شعبانی- دزفول» طراحی شده توسط  مهندس محسن سمیعی، محمدحسن سواری و سیما ثابت قدم فارغ التحصیلان گروه معماری منظر دانشکدۀ معماری و شهرسازی، به عنوان یکی از فینالیست های جایزه معمار1400 در بخش ساختمان‌های مسکونی تک واحدی معرفی گردید.
 
موضوع پروژه، ساخت خانه ای نو به جای خانه قدیمی(محل سکونت خانواده شعبانی) است، که زمین آن در دهه های پیشین در یکی از قطعات 235 مترمربعی در بافت توسعه یافته شهر، قواره بندی شده اند. این خانه برای سکونت دو خانواده در اقلیم گرم و نیمه مرطوب به گونه ای طراحی و ساخته شده که یادآور محیط و زمینه اش باشد. ساختار کلی پروژه با هندسه ای ساده توسط دیوارهای باربر آجری شکل می گیرد. تداوم استفاده از آجر به عنوان نماد معماری شهر دزفول در این پروژه، بارزترین نمود ارجاع به زمینه را دارد. اولین چالش پیش رو، چگونگی برخورد با تیپ رایج ساخته شده در قواره ها (تقسیم شمالی-جنوبی توده و حیاط) در حداکثر سطح اشغال مورد نیاز در زمین (75 درصد سطح اشغال طبق ضوابط منطقه) بود؛ چرا که تمام خانه های ساخته شده وضع موجود، از شدت گرما و وجود گرد و غبار فصلی، حیاط های خود را پوشانده اند و عملا استفاده از فضاهای باز و نیمه باز را بی معنی می کرد. بنابراین ایجاد سایه در حیاط ها، هم برای استفاده از فضای باز و هم به جهت پارک خودرو ها، الزامی بود.

افزودن نظرات