صفحه اصلی
در سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری که به دلیل شرایط کرونا در آذرماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد افراد زیر از دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتی به عنوان افراد برتر و برگزیده انتخاب شدند
  • 208 مشاهدات

در سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری که به دلیل شرایط کرونا در آذرماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد افراد زیر از دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتی به عنوان افراد برتر و برگزیده انتخاب شدند:

اثر خانم دکتر وحيده ابراهیم نیا استادیار گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای به اتفاق همکاران هاله طارم و مائده هدایتی فرد در محور شهرسازی و معماری و طرح پژوهشی با عنوان “تدوین الگوی کشاورزی شهری در پارک‌ ها و فضاهای تجهیزشده شهری” به عنوان اثر برتر شناخته شد. 

اثر خانم دکتر آزاده لک دانشيار گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی با همکاری خانم دکتر پانته‌آ حکیمیان و آقای دکتر ایوب شریفی در محور سلامت شهری در بخش مقاله با عنوان “تدوین الگوی مطلوب ارزیابی تاب آوری محلات شهر تهران در برابر بیماری های همه گیر” به عنوان اثر برتر شناخته شد.

اثر آقای دکتر ناصر نجاتی فارغ التحصیل دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی در محور شهرسازی و معماری و پایان نامه با عنوان “تبیین نقش قدرت-دانش در فرایند برنامه ریزی فضایی (مورد پژوهی: محله ابکوه در کلانشهر مشهد) با راهنمایی آقای دکتر مظفر صرافی به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد

اثر خانم دکتر خانم سارا مسگری هوشیار دانشجوی دکتری معماری با گرایش بازسازی پس از سانحه در محور ایمنی و مدیریت بحران در بخش پایان نامه با عنوان تأمین اسکان موقت پس از زلزله (مورد پژوهی: شهر سر پل ذهاب پس از زلزله 21 آبان ماه 1396) با راهنمایی های آقایان دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر و دکتر علیرضا فلاحی به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.

اثر آقای مهدی صادقی ها(فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری) در محور محیط زیست و انرژی در بخش پایان نامه با عنوان برنامه ریزی راهبردی متابولیسم شهری با تاکید بر استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر(مورد پژوهی: شهر تهران) با راهنمایی آقای دکتر مظفر صرافی  به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.​​​​​​​

افزودن نظرات