صفحه اصلی
تبريك ارتقا مرتبه علمى آقاى دكتر سعيد نوروزيان ملكى
  • 17 بازدید

با کمال مسرت ارتقاء رتبه علمی آقاى دكتر سعيد نوروزيان ملكى را از مرتبه استادیاری به دانشیاری از صمیم قلب به ایشان و گروه محترم آموزشی معمارى منظر و دیگر اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و کلیه همکاران در دانشکده معماری و شهرسازی  تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر از درگاه ایزدمنان خواستاریم.

افزودن نظرات