صفحه اصلی
برگزاری رویداد روز جهانی اسکان بشر به میزبانی دانشگاه شهیدبهشتی
  • 2174 مشاهدات

به مناسبت روز جهانی اسکان بشر سازمان ملل متحد، که هر ساله در نخستین دوشنبه ماه اکتبر برگزار می شود، رویدادی با مشارکت دانشگاه شهیدبهشتی و شهرداری برنامه ریزی شده است. این رویداد توسط سازمان ملل طراحی شده و برای اولین بار در سال 1986 برگزار گردید. تاکید بر اهمیت وضعیت شهرها و حقوق پایه ای انسان ها برای داشتن سرپناه و یادآوری مسئولیت جمعی جهانیان برای تامین شرایط اسکان برای نسل های آینده از اهداف این روز است. هر سال مضمون ویژه ای برای این روز درنظرگرفته می شود. عنوان مضمون امسال "تکنولوژی پیشرو در خدمت تبدیل پسماند به ثروت" است. نظر به اینکه دانشکده معماری و شهرسازی با برنامه اسکان سازمان ملل متحد (UN HABITAT) یادداشت تفاهمی درخصوص همکاری های پژوهشی منعقد نموده است، رویداد مذکور با حمایت مالی و معنوی روابط عمومی شهرداری تهران به مدت یک نیم روز، در روز دوشنبه 15 مهرماه 1398 از ساعت 9 الی 13، در سالن علامه مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می گردد.