صفحه اصلی
مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 1402 و مصاحبه دکترای استعداد درخشان سال 1402
  • 21930 بازدید

مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 1402
و
مصاحبه دکترای استعداد درخشان سال 1402
رشته شهرسازی
رشته معماری
کلیۀ گرایشهای معماری شامل
)معماری، معماری منظر، بازسازی پس از سانحه، مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی، مطالعات معماری ایران، ساختمان(
ضمن تبریک ورود به مصاحبه دوره دکتری سال 1042 ، مدارک مورد نیاز به شرح زیر اعلام میگردد.
مقتضی است داوطلبین گرامی به منظور ارسال رزومه و مستندات لازم مشتمل بر موارد زیر در مدت مقرر از طریق ایمیل
"در قالب یک فایل یکپارچه PDF به نام متقاضی " و به ترتیب زیر اقدام فرمایند. درصورت وجود سوال، کارشناس مربوطه از
طریق تلفن اعلام شده پاسخگو خواهد بود.
 "یک" صفحه معرفی و خلاصه رزومه علمی و حرفه ای
 موضوع و طرح پیشنهادی دکتری)پروپوزال یک صفحه( به همراه 3 اولویت استاد راهنمای منتخب و دلیل انتخاب
 تصویر مدارک شناسایی
 تصویر مدارک تحصیلی
 عنوان و چکیده رساله کارشناسی ارشد
 فایل )و لینک( مقالات ISI
 فایل )و لینک( مقالات ISC
 فایل )و لینک( مقالات علمی پژوهشی
 فایل )و لینک( مقالات کنفرانس های داخلی و خارجی
 فایل سایر مقالات
 مشخصات کتابهای انتشار یافته به همراه فایل 24 صفحه ابتدای کتاب
 گواهی جوایز ، کسب رتبه، و ...
 سایر گواهی نامه های مربوط به شرکت در دوره های تخصصی و مشابه آن
 توصیه نامه ها
 مدارک و مستندات آزمون زبانهای خارجی
 سایر موارد
************
-1 شماره تلفن جهت تماس های ضروری )نام کارشناس : سرکار خانم شاکری( 28842992
-2 ایمیل آموزش دانشکده معماری و شهرسازی جهت ارسال فایل یک پارچه PDF * توضیح : موارد خواسته شده همگی درقالب یک فایل PDF به نام متقاضی ازطریق ایمیل ارسال شود.
education.sbu@gmail.com

دانلود فایل
افزودن نظرات