صفحه اصلی
كسب مقام اول جايزه ملى نظام مهندسى ساختمان كشور (شيخ بهايي) توسط خانم دكتر عاطفه كرباسى
  • 10893 بازدید

اولين رويداد ملى جايزه سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور (شوراى مركزى)، يا جايزه شيخ بهايي، در ششم ارديبهشت ماه ١٤٠٣، در سالن همايشهاى بين المللى رايزن تهران، با حضور نمايندگان متعدد سازمانهاى نظام مهندسى ساختمان كشور و رياست كل سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور، برگزار شد.

در اين رويداد «خانه پرحياط» اثر مشترك عاطفه كرباسى، عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى و على سلطانى، «مقام اول» جايزه ملي سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور را از آن خود كرد. در اين رقابت آثارى از سراسر ايران و از سوى سازمانهاى نظام مهندسى استانهاى كشور، شركت كرده و برمبناى توجه به ارزشهاى معمارى و خلق فضاهاى باكيفيت و منطبق با اصول فنى و مهندسى، به همراه رعايت مقررات ملى ساختمان ارزيابى شدند.

افزودن نظرات