صفحه اصلی
اطلاعیه فراغت از تحصیل
  • 2804 بازدید

به اطلاع می رساند، ​کلیه دانشجویانی که در بهمن ماه 1398 از پایان نامه/ رساله خود دفاع نموده اند، در صورت تاخیر در ارائه مدارک فراغت از تحصیل تا تاریخ 31 خرداد 1399 ،  جهت مساعدت، اعلام فراغت از تحصیل آنان در تاریخ دفاع از نظر این مدیریت بلامانع است.