این دانشکده در سال تحصیلی 39-1338 به عنوان دومین دانشکده دانشگاه ملی ایران آغازبه کار کرد. این دانشکده یکی از دو دانشکده‌ای است که در تاریخ شروع فعالیتش به زمان تأسیس دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) می‌رسد. از زمان تأسیس، فعالیت این دانشکده با پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری آغاز شد و در سال 55- 1354 علاوه بر این دوره در مقطع کارشناسی نیز اقدام به تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز کشور کرد. در سال تحصیلی 57- 1356 رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای نیز به رشته‌های دانشکده افزوده شد. پس از انقلاب فرهنگی، پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی معماری متوقف و دانشکده فقط در دوره کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفت همزمان دوره کاردانی معماری نیز در دانشکده برپا شد،. البته این دوره در سال‌های بعد متوقف شد. از سال 1382 به جای دوره کارشناسی ارشد معماری فقط در دوره کارشناسی معماری دانشجو پذیرفته شد. البته دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری از دو سال بعد شروع به فعالیت کرد. این دانشکده از سال 1372 در دوره دکترای معماری و از سال 1384 در دوره دکترای طراحی شهری و از سال 1388 در دوره دكتراي برنامه ريزي شهري و منطقه‌اي دانشجو  پذیرفته است. در حال حاضر، با داشتن بيش از پنجاه سال سابقه، از نظر قدمت دومین دانشکده معماری کشور به شمار می‌آید.