Home
کسب جایزه جهانی تهران توسط دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی
  • 1591 Views

این جایزه برای نگارش مقاله «بازسازی محله بازار پس از زلزله سال 1382 بــم با رویکرد خاطره جمعی» به فرشته اصلانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بازسازی پس از سانحه دانشکده معماری و شهرسازی تعلق گرفت. 

Download فایل