از ابتدای تأسیس دانشکده معماری و شهرسازی، درس‌های مربوط به رشته  فن ساختمان، مانند تکنولوژی (دکتر حاجی زاده)، ساختمان (دکتر پاک نیا)، مصالح ساختمانی (دکتر ایرج وحیدی)، مقاومت مصالح و مکانیک ساختمان و بتن آرمه (دکتر گریگوریان)، تأسیسات (مهندس صلح جو و مهندس رفیع جاوید) و برآورد و متره (مهندس عفیفی) تدریس می‌شد. طی سال‌هایی طولانی، مرحوم دکتر سید محمد جعفر خاتمی مسئولیت این گروه را به عهده داشت. گروه فن ساختمان از سال 1343 بطور رسمی شروع بکار نمود. از سال تحصیلی 79-  1378 نیز، مقطع کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، تأسیس گردید. این گروه در صدد است تا به همت اساتید و پژوهشگران خود، از سال آینده، در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تکنولوژی معماری و نیز دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت، دانشجو پذیرش نماید.


گروه فن ساختمان دارای یک کارگاه، تحت عنوان هنر مهندسی نیز می‌باشد که در جای خود به معرفی آن پرداخته خواهد شد.راهنمای فرایند پایان نامه

برای دانشجویان کارشناسی ارشد دوره مدیریت پروژه و ساخت/ فناوری معماری/ معماری و انرژی

شیوه نامه حاضر به منظور آگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد دوره مدیریت پروژه و ساخت از مراحل انتخاب و تائید  موضوع پایان نامه، به تصویب رساندن پروپزال، تهیه گزارش  پایان نامه، کم و کیف مدارک معرفی، نحوه تحویل مدارک، دفاع و ارزشیابی آن تهیه شده است.

propozal_1.docx
_propozal1_.pdf

برگه موضوع پایان نامه.docx
برگه موضوع پایان نامه.pdf
راهنمای انجام پایان نامه برای دانشجویان.docx
شیوه نامه نهایی و کارت کرکسیون.docx