رعایت کلیة مفاد دستورالعمل استفاده از کتابخانة دانشکدة معماری و شهرسازی.
 امکان استفاده از کتابخانه از ساعت 8 تا 17 روزهاي شنبه تا چهارشنبه (غير از ماه مبارك رمضان و تابستان) براي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي. دانشجويان ساير دانشگاه‌هاي دولتي تنها روز چهارشنبه در هفته مجاز به استفاده از منابع كتابخانه مطابق ضوابط موجود مي‌باشند.
 رعايت سكوت و آرامش در كتابخانه و محوطة ورودي آن.
 استفاده از محیط کتابخانه تنها جهت مطالعه و استفاده از منابع کتابخانه.
 استفاده از رايانه‌هاي كتابخانه تنها جهت جستجوي كتب و منابع اطلاعاتي و ممنوعيت هرگونه استفاده شخصي (كنترل پست الكترونيك، كپي مدارك و لوح فشرده و ...) از رايانه‌هاي كتابخانه
6ـ ممنوعيت ورود وسايل شخصي همچون كيف، ساک و ... به داخل كتابخانه
 ممنوعيت كپي از کتب مرجع، پايان‌نامه‌ها و نشریات
8ـ عدم استفاده از هرگونه مواد خوراكي و آشاميدني در داخل كتابخانه.
9ـ دانشجویان محترم می‌توانند نظرات پیشنهادی خود جهت ارتقاء کمی و کیفی کتابخانه را در دفترچه نظرخواهی و یا شخصاً به اطلاع معاونت پژوهشی دانشکده برسانند.