گروه معماری​​​​​​

 گروه معماری، با‌قریب به شصت‌سال آموزش معماری، پرسابقه‌ترین مجموعه آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی و از قدیمی‌ترین گروه‌های آموزشی دانشگاه است. این‌گروه آموزشی هم عرضه عمده دروس «رشته مهندسی معماری» در  مقطع کارشناسی را بر‌عهده دارد و هم متکفل دوره کارشناسی‌ارشد «رشتۀ معماری» است. دوره کارشناسی _ که رشته تحصیلی کامل و تمامی است _ به‌نیت تربیت «معمار کارآمد» تاسیس شده‌است و در دوره تخصصی کارشناسی‌‌ارشد، معمار ارشدی پرورده می‌شود که طرح‌های بزرگ معماری را مدیریت می‌کند و کارشناسان معماری و رشته‌های وابسته را هدایت می‌کند.
   آموزش کارگاهی «طراحی‌ معماری» محور اصلی دروس در هر دو‌دوره است، به‌طوری که بیش از  پنجاه واحد درسی دوره کارشناسی و هجده واحد درسی دوره کارشناسی‌ارشد در کارگاه‌ها‌ عرضه می‌شود. در پیوندی عرضی با کارگاه‌ها، دروس نظری به‌یاری دانشجو می‌آید تا با درک مفاهیم دانش‌های پیوسته و وابسته معماری، توان طراحی خود را ارتقاء دهد و به جامع‌نگری دست یابد. به‌علاوه، دروس نظری باب تفکر و تحقیق را باز می‌کنند تا زنان و‌ مردان جوانی که به این دوره پای می‌گذارند به طراحان و معمارانی بدل شوند که به‌طور حرفه‌ای، راه تدارک هر موضوع و طرح تازه‌ را می‌دانند. در این مسیرِ آموزشی، پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد آنجاست که دانشجو را با طرح‌ها و مسائل عینی کشور روبرو می‌کند تا همه آموخته‌های او در قالب طرحی جامع آَشکار شود.