گروه ساختمان​​​​​​

   گروه ساختمان از قدیمی ترین گروه های تخصصی در دانشکده معماری و شهرسازی است که از سال 1343 به طور رسمی شروع به کار نمود. این گروه در سه دوره کارشناسی ارشد "مدیریت پروژه و ساخت"، "فن آوری معماری با گرایش ساخت" و "علوم ساختمان" به آموزش متخصص می پردازد. قدیمی ترین دورۀ کارشناسی ارشد در این گروه دورۀ "مدیریت پروژه و ساخت" است که از سال 1378 با هدف افزایش دانش و مهارت های مدیریت پروژه به صورت عمومی و تخصصی برای دست اندرکاران صنعت ساختمان تشکیل شده است. دوره های "فن آوری معماری" و "علوم ساختمان" به ترتیب در سال های 1394 و 1395 ، با هدف ایجاد درک بهتر از فرآیندهای ساخت و ساز و نقش علم و فن آوری های مدرن در طراحی و ساخت ساختمان های معاصر؛ و افزایش دانش معماران با مباحث طراحی ساختمان های با کارایی بالا و تجزیه و تحلیل رفتار ساختمان ها از منظر انرژی، آسایش و تاثیرات زیست محیطی به برنامه آموزشی گروه ساختمان اضافه شدند.