گروه برنامه ریزی و طراحی شهری  ​​​و منطقه ای
​​​​​​​


گروه شهرسازي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، از اوایل دوره‌هاي معماري تحت همين عنوان دائر بوده است این گروه در سال 1356 با ایجاد رشته برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي اولين دوره آموزشي مستقل خود را آغاز نمود، ​به دنبال آن در سال ۱۳۶۶، دورۀ کارشناسی ارشد طراحی شهری تأسیس گردید. و دوره دكتراي طراحي‌شهري در تاريخ 1384 شروع به فعاليت كرد. دكتراي برنامه‌ريزي شهري و منطقه ای نيز در سال 1387 اولين دوره دانشجوي خود را پذيرفت و همچنين برنامه‌هاي رشته شهرسازي با سه گرايش طراحي و برنامه‌ريزي شهری و برنامه ریزی منطقه ای بوسيله گروه تهيه و به تصويب رسيده و مورد اجرا قرار گرفت.
معرفي رشته، اهداف و قابليت‌هاي فارغ‌التحصيلان

بر دانش آموختگان رشته طراحی است که دانش و توانایی‌های لازم، جهت حضور مؤثر و نظام‌مند در ارتقاء کیفی محیط شهرها و ایفای نقش‌های گوناگون در بخش‌های متنوع این رشته و حرفه را به دست آورند. دانش آموختگان طراحی شهری بر حسب رشته تخصصی خود در بخش‌های زیر انجام وظیفه خواهند نمود:
1ـ بخش فعالیت حرفه‌ای
الف- هدایت طراحی شهری نظیر تدوین ابزارهای رسمی برنامه‌ریزی،
ب - طراحی شهری
ج - کنترل طراحی شهری.
2ـ بخش مشاوره،
3ـ بخش پژوهش
4ـ بخش آموزش و ترویج.
برای اینکه دانش آموختگان رشته طراحی شهری از عهده چنین مسئولیت‌هایی برآیند، به دو دسته دانش و مهارت اساسی به شرح زیر نیاز دارند:
الف- دانش‌‌ و مهارت‌هایی که بر ابعاد ماهوی طراحی شهری تأکید دارند و
ب- دانش‌‌ و مهارت‌هایی که بر ابعاد رویه‌ای طراحی شهری تأکید دارند، مانند:
   شیوه های ارائه (ارتباطات گرافیکی، کتبی، شفاهی و ...)،
   تحقق پذیری (تأمین مالی طرح‌ها، امکان سنجی و ...)،
   اجتماعی (سازماندهی مشارکت مردم، کار جمعی و میان رشته‌ای، مذاکره و رفع اختلاف و ...) و
   اداری (ابزارهای قانونی، بسترهای سازمانی و ...).
اهم فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي گروه برنامه ریزی و طراحی شهری عبارتند از:
   ارتباط علمي و مستمر با دانشگاه‌هاي داخلي و خارجي،
   دستيابي به آخرين يافته‌هاي علمي و فنآوري‌هاي نوين طراحي‌شهري در مورد بافت‌هاي با ارزش،