گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای


گروه شهرسازی دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهيد بهشتی، از اوایل دوره‌های معماری تحت همين عنوان دائر بوده است این گروه در سال 1356 با ایجاد رشته برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای اولين دوره آموزشی مستقل خود را آغاز نمود، ​به‌دنبال آن در سال ۱۳۶۶، دورۀ کارشناسی‌ارشد طراحی شهری تاسیس گردید. و دوره دكترای طراحی شهری در تاريخ 1384 شروع به فعاليت كرد. دكترای برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای نيز در سال 1387 اولين دوره دانشجوی خود را پذيرفت و همچنين برنامه‌های رشته شهرسازی با سه گرايش طراحی و برنامه‌ريزی شهری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای بوسيله گروه تهيه و به‌تصويب رسيده و مورد اجرا قرار گرفت.
معرفی رشته، اهداف و قابليت‌های فارغ‌التحصيلان

بر دانش‌آموختگان رشته طراحی است که دانش و توانایی‌های لازم، جهت حضور موثر و نظام‌مند در ارتقاء کیفی محیط شهرها و ایفای نقش‌های گوناگون در بخش‌های متنوع این رشته و حرفه را به‌دست‌آورند. دانش‌آموختگان طراحی شهری بر حسب رشته تخصصی خود در بخش‌های زیر انجام وظیفه خواهند نمود:
1ـ بخش فعالیت حرفه‌ای
الف- هدایت طراحی شهری نظیر تدوین ابزارهای رسمی برنامه‌ریزی
ب - طراحی شهری
ج - کنترل طراحی شهری
2ـ بخش مشاوره
3ـ بخش پژوهش
4ـ بخش آموزش و ترویج
برای این‌که دانش‌آموختگان رشته طراحی شهری از عهده چنین مسئولیت‌هایی برآیند، به‌دو دسته دانش و مهارت اساسی به شرح زیر نیاز دارند:
الف- دانش‌‌ و مهارت‌هایی که بر ابعاد ماهوی طراحی شهری تاکید دارند و
ب- دانش‌‌ و مهارت‌هایی که بر ابعاد رویه‌ای طراحی شهری تاکید دارند، مانند:

  •    شیوه‌های ارائه (ارتباطات گرافیکی، کتبی، شفاهی و ...)
  •    تحقق‌پذیری (تامین مالی طرح‌ها، امکان سنجی و ...)
  •    اجتماعی (سازماندهی مشارکت مردم، کار جمعی و میان‌رشته‌ای، مذاکره و رفع اختلاف و ...) 
  •    اداری (ابزارهای قانونی، بسترهای سازمانی و ...)

اهم فعاليت‌های آموزشی، پژوهشی گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری عبارتند از:

  •    ارتباط علمی و مستمر با دانشگاه‌های داخلی و خارجی
  •    دستيابی به آخرين يافته‌های علمی و فناوری‌های نوين طراحی شهری در مورد بافت‌های با ارزش