معماری و شهرسازی ایران دوره قاجار
​​​​​​​

نام: «معماري و شهرسازي ايران دوره قاجار»
مدير هسته: مهندس كامبيز حاجي قاسمي
تاريخ تصويب: 8/2/1388

اهداف:
الف: شناخت شهر شامل
1ـ خصوصيات شهرهاي مهم، 2ـ بررسي تغيير و تحولات شهري و شهرسازي، 3ـ بررسي ساختار شهر و اجزا و عناصر آن
ب: بررسي معماري شامل
1ـ بررسي تحولات معماري، 2ـ تفاوت‌ها و تشابه‌ها با معماري دوره‌هاي قبل، 3ـ بررسي انواع بناها و خصوصيات معماري هر يك از آنها، 4ـ ويژگي‌هاي طراحي معماري (تركيب و انتظام فضايي، اندازه‌‌ها و تناسبات، 5ـ معرفي برخي مجموعه‌ها و بناهاي شاخص، 6ـ معرفي تزئينات و هنرهاي وابسته به معماري، تأثير آنها بر فضاها، ابداعات جديد در اين زمينه 7ـ معرفي مصالح مورد استفاده و بررسي فن ساختمان 8ـ مطالعه كيفيت‌هاي برجسته فضا سازي و معماري
ج: زندگي و معماري شامل
1ـ معماري و حوزه‌هاي زندگي، اقسام فعاليت‌ها و نسبت آنها با معماري 2ـ ذهنيت درباره معماري و ذوق معمارانه 3ـ حمايت و بانيگري 4ـ پديد آورندگان و هرمندان
د: نگاه به ميراث فرهنگي در عصر قاجار (چگونگي رفتار با ميراث گذشته) شامل
1ـ مباني و زمينه‌هاي شكل گيري 2ـ تجارب و شيوه‌ها
هـ: شناسايي و گردآوري منابع و مراجع شامل
1ـ تدوين و تهيه كتابشناسي موضوعي 2ـ ايجاد بانك اطلاعاتي كامپيوتري اطلاعات بناها و شهرها
ي: نگاهي به تاريخ، فرهنگ و جامعه شامل
1ـ تاريخ و حوزه جغرافيايي قلمرو و تغيير و تحولات آن 2ـ جامعه، اقتصاد و سياست 3ـ حكمت و انديشه