معماری دفاعی - دفاعل غیر عامل در معماری
​​​​​​​

نام: «معماري دفاعي (دفاع غير عامل در معماري)»

مدير هسته: دكتر احمد اصغريان جدي

تاريخ تصويب: 16/3/1388

اهداف:

1ـ پيشنهاد، تدوين و مديريت پروژه‌هاي بنيادي و كاربردي در زمينه معماري دفاعي، تهيه زمينه حمايت و انجام پروژه تحقيقاتي، جذب و تشويق نيروهاي متخصص به منظور انجام تحقيقات و توليد علم در اين زمينه.

2ـ همفكري، همياري و نشان دادن راهكار به سازمان‌هاي قانون گذار نظير وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، نيرو، دفاع و شهرداري‌ها و همچنين مسئولان تأسيسات زيربنايي كشور و نيروهاي نظامي در جهت تدوين و تنظيم مقررات ملي طراحي و ساخت سازه و اجراي طرح‌هاي عمراني با رعايت دفاع غير عامل.

3ـ تدوين و برگزاري دوره‌‌هاي تخصصي كوتاه مدت و پسا دكتري در زمينه اثر گذاري دفاع غير عامل در طراحي معماري و شهرسازي و آمايش كشور.

4ـ برقراري ارتباط و ايجاد زمينه همكاري با سازمان‌هاي معتبر داخلي و بين‌المللي به منظور ارتقاء سطح علمي كشور در زمينه تأمين مجتمع‌هاي زيستي با ايمني مطلوب و داراي تكنولوژي ساخت و ساز، مصالح و استفاده از امكانات بومي و نوين.

5ـ برگزاري سمينار و انجام پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي و انتشار كتاب، مقاله و جزوات در ارتباط با نياز كشور به معماري دفاعي

Responsive Image