نقشه سایت

مرکز نوآوری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

Responsive Image

 اهداف:
• تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق کارآفرینی در دانشکده معماری و شهرسازی و همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت
دانشجویان و اساتید دانشکده در تحقق روحیه نوآوری و کارآفرینی در یک فضای پرنشاط علمی
• ایجاد ساز و کار مناسب برای شناسایی اید ههای تخصصی و فرصتهای کارآفرینی در حوزه ساختمان و شهرسازی
• نهادینه کردن تفکر کسب و کاری و کارآفرینی در میان دانشجویان و مرتبط کردن آنها با اکوسیستم نوآوری کشور
• بررسی و تحلیل نیازهای صنعت ساختمان و در نهایت به دست آوردن راهکارهای خلاقانه با مشارکت اساتید و دانشجویان
• ایجاد بستر مناسب برای تعامل صاحبان ایده با سایربخ شها و سیستم های مرتبط با تجار یسازی پارك علم و فناوری
• توسعه فناوری های نوین در حوزه معماری و تبدیل آ نها به فناوری و محصولات فناورانه
• نهادینه کردن فعالیتهای فوق برنامه علمی، پژوهشی و کارآفرینی و کارگروهی دانشجویان
• جذب دانشجویان نخبه و ممتاز در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و بهره گیری از مشارکت و رقابت بین آنها در
ارتقاء فضای کارآفرینی دانشگاه
• جذب اساتید جوان برای هدایت و مشاوره به دانشجویان برای پرورش ایده ها و بهبود ارتباط کاری بین آنها
• بهر هگیری از توان علمی دانشجویان و ارتباط به فارغ التحصیلان دانشکده در بخشهای خصوصی و دولتی
• ارائه خدمات آموزشی و مشاور های به گروه های ایده پرداز برای خلق کسب و کارهای دانش بنیان
• اطلاع رسانی و آموزش دانشجویان از بدو ورود به دوره کارشناسی برای ایجاد کسب و کارهای فناورانه و شناخت بهتر بازار
• آشنایی دانشجویان با کارآفرینان موفق در صنعت ساختمان با بهره گیری از فارغ التحصیلان دانشکده در داخل و خارج از کشور

 

 برنامه های عملیاتی و اجرایی پیشنهادی برای مرکز نوآوری:
 راه اندازی مرکز نیاز سنجی و پروژه یابی در صنعت ساختمان با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده
 ایجاد بستر ارتباطی مناسب جهت تعامل و همکاری با نهادها و بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری ایران
 کمک به شناخت بهتر نیازهای صنعت و شکل گیری بهتر و واقع بینانه ایده ها
 جذب فارغ التحصیلان توانمند فعال در بازار کار
 جذب اعضای هیئت علمی
 جدب شرکت های دانش بنیان
 راه اندازی وب سایت مرکز برای معرفی نیازهای صنعت ساختمان
 راه اندازی انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت
 راه اندازی مرکز ارتقاء شایستگیهای حرفه ای دانشجویان معماری و شهرسازی

 

مسؤول مرکز نوآوری: دکتر زهرا سادات زمردیان

 شماره تماس:    +989394508261