نقشه سایت

مرکز نوآوری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

Responsive Image

 اهداف:
• تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق کارآفرینی در دانشکده معماری و شهرسازی و همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت
دانشجویان و اساتید دانشکده در تحقق روحیه نوآوری و کارآفرینی در‌یک فضای پرنشاط علمی
• ایجاد ساز و کار مناسب برای شناسایی ایده‌های تخصصی و فرصت‌های کارآفرینی در حوزه ساختمان و شهرسازی
• نهادینه‌کردن تفکر کسب و کاری و کارآفرینی در‌میان دانشجویان و مرتبط‌کردن آنها با اکوسیستم نوآوری کشور
• بررسی و تحلیل نیازهای صنعت ساختمان و در‌نهایت به‌دست‌آوردن راهکارهای خلاقانه با مشارکت اساتید و دانشجویان
• ایجاد بستر مناسب برای تعامل صاحبان ایده با سایربخش‌ها و سیستم‌های مرتبط با تجاری‌سازی پارك علم و فناوری
• توسعه فناوری‌های نوین در حوزه معماری و تبدیل آنها به فناوری و محصولات فناورانه
• نهادینه‌کردن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی، پژوهشی و کارآفرینی و کار گروهی دانشجویان
• جذب دانشجویان نخبه و ممتاز در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری و بهره گیری از مشارکت و رقابت بین آنها در ارتقای فضای کارآفرینی دانشگاه

• جذب اساتید جوان برای هدایت و مشاوره به دانشجویان برای پرورش ایده‌ها و بهبود ارتباط کاری بین آنها
• بهره‌گیری از توان علمی دانشجویان و ارتباط به فارغ‌التحصیلان دانشکده در بخش‌های خصوصی و دولتی
• ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای به گروه‌های ایده‌پرداز برای خلق کسب و کارهای دانش‌بنیان
• اطلاع‌رسانی و آموزش دانشجویان از بدو ورود به دوره کارشناسی برای ایجاد کسب‌و‌کارهای فناورانه و شناخت بهتر بازار
• آشنایی دانشجویان با کارآفرینان موفق در صنعت ساختمان با بهره‌گیری از فارغ‌التحصیلان دانشکده در داخل و خارج از کشور

 

 برنامه‌های عملیاتی و اجرایی پیشنهادی برای مرکز نوآوری:

  •  راه‌اندازی مرکز نیاز‌سنجی و پروژه‌یابی در صنعت ساختمان با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده
  •  ایجاد بستر ارتباطی مناسب جهت تعامل و همکاری با نها‌دها و بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری ایران
  •  کمک به شناخت بهتر نیازهای صنعت و شکل‌گیری بهتر و واقع بینانه ایده‌ها
  •  جذب فارغ‌التحصیلان توانمند فعال در بازار کار
  •  جذب اعضای هیات‌علمی
  •  جدب شرکت‌های دانش‌بنیان
  •  راه‌اندازی وب‌سایت مرکز برای معرفی نیازهای صنعت ساختمان
  •  راه‌اندازی انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت
  •  راه‌اندازی مرکز ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجویان معماری و شهرسازی

 

مسؤول مرکز نوآوری: دکتر زهرا‌سادات زمردیان

 شماره تماس:  009889394508261