دفتر فنی آموزش و پژوهش
​​​​​​​

در سال 1360 و هم‌زمان با جنگ تحميلی، دفتر فنی، آموزشی و پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهيد بهشتی به‌منظور مشارکت در بازسازی ويرانی‌های جنگ تحميلي تشکيل شد. به‌منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرايی کيفي به سازمان‌ها و نهادهاي اجرايی مرتبط با رشته معماری و شهرسازی اين دفتر مشغول فعاليت‌های تحقيقاتی و مشاوره‌ای بوده، و ده‌ها پروژه تحقيقاتی و اجرايی را با همکاری اساتيد و دانشجويان دانشکده تکميل نموده است.

عناوين برخی از پروژه‌های تحقیقاتی که اين دفتر تهيه کرده به‌صورت ذيل می‌باشد:
1ـ تدوين ضوابط مکانیابی و طراحی مسجد
2ـ بررسی عناصر و عوامل موثر در شکل‌گيری سيمای شهرها
3ـ الگوسازی مدارس ابتدايی و راهنمايی در دو اقليم گرم و مرطوب و سرد
4ـ بررسی تجربه‌های جبران خسارت زلزله گیلان و زنجان
5ـ مطالعه ساماندهی کالبدی دانشگاه‌ها و افزايش بهره‌وری از فضاها
6ـ بررسی تجربه‌های جبران خسارت در کشورهای سانحه‌خيز جهان
7ـ تعيين و تدوين الگوی فرآيند تصميم‌گيری در خصوص دفاع غير عامل ساختمان‌های صنعتی و نظامی سازمان صنايع دفاع
8ـ بهسازی بافت با ارزش روستای امامزاده ابراهيم(ع) شهرستان شفت گيلان
9ـ تهيه منوگرافی باشگاه فرهنگی تفريحی شرکت نفت ايران (باشگاه الهيه)
10ـ طرح جامع راهبردی شهرک تحقيقاتی دانشگاه شهيد بهشتی واقع در اراضی آبسرد شهرستان دماوند