انجمن های علمی دانشجویی

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی:

سال تحصیلی 1399-1400

انجمن‌های علمی تحت نظارت معاونت فرهنگی دانشگاه و سرپرست فرهنگی دانشکده به‌صورت رسمی و مستقل مجاز به انجام فعالیت‌های علمی در حیطه گرایش مربوط به‌ گروه آموزشی خود هستند. هر یک از گروه‌های آموزشی دانشکده معماری دارای انجمن علمی مختص خود هستند که با‌هم مجمع انجمن‌های علمی در دانشکده را تشکیل می‌دهند. برخی از گروه‌های آموزشی دانشکده هر سال انجمن علمی فعال و رسمی ندارند، معمولا گروه معماری، شهرسازی، فناوری معماری و مطالعات معماری ایران به‌صورت ثابت در هر سال توانسته‌اند انجمن علمی خود را فعال نگه دارند.

Responsive Image
​​​​​​​
​​​​​​​انجمن علمى دانشجويی معمارى منظر
 
ادامه بدهید
Responsive Image