•    انجمن علمی دانشجویی مدیریت پروژه:
آدرس صفحات مجازی انجمن علمی دانشجویی مدیریت پروژه:


Telegram: https://t.me/anjomanelmibeheshti


از جمله فعالیت‌های این انجمن، برگزاری دوره‌های آموزشی به شرح زیر است:
1.    دوره آموزشی رویت پیشرفته ونیویس ورک برای مقدمات  BIM و همایش. نیمه دوم 1397
2.    دوره آموزشی مدلسازی و مدیریت اطلاعات ساختمان برای مدیران پروژه
3.    سرفصل ها: آشنایی با نرم افزار رویت(دو جلسه)،آشنایی نرم افزار نیویس ورک(4 جلسه)،معرفی استانداردهای بیم (2 جلسه)،پیاده سازی بیم(1 جلسه)،مدرس دوره: مهندس سجاد جعفریان
4.    دوره آموزشی کارشناس ایمنی ساختمان با همکاری سازمان فنی حرفه ای و ارائه مدرک و در بهمن 97 با استقبال دانشجویان مدیریت پروژه و ساخت و دیگر گرایش ها از جمله انرژی،فن‌آوری و معماری و معماری منظر و بازسازی برگزار و با موفقیت به اتمام رسید. دوره آموزشی PRINCE 2  که مقدمات و هماهنگی‌های آن انجام پذیرفت در نهایت توسط مدرس دوره لغو گردید. در حال حاضر انجمن وضعیت پویایی ندارد.