•    انجمن علمى دانشجويی مطالعات معمارى ايران:


 
       آدرس صفحات مجازی انجمن علمى دانشجويی مطالعات معمارى ايران: 


Website: http://iassbu.ir
Website: http://asmaneh.com/blog/anjoman_elmi
Telegram: http://iassbu.ir/www.telegram.me/IAS-SBU
Instagram: http://iassbu.ir/www.telegram.me/IAS-SBU
Aparat:   https://www.aparat.com/IranianArchitecturalStudies.sbu

 

انجمن علمی مطالعات معماری ایران با‌هدف ارتقای سطح کیفی دانشجویان و آشنایی آنها با‌سایر حوزه‌های مرتبط و اساتید مطرح اقدام به‌برگزاری برنامه‌هایی مانند نشست‌های تخصصی، جلسات نقد و بررسی آثار، مسابقه مقاله‌نویسی، انتشار بسته محتوایی و جلسات کتابخوانی و هم‌اندیشی می‌نماید که برخی از این فعالیت‌ها در ادامه معرفی شده‌است.
1.    نشست آشنایی با معماری بستکی کوخرد، پیمان پاسالاری
2.    نشست آشنایی با باستان‌شناسی با‌حضور دکتر هایده لاله و مهندس فرانک بحرالعلومی، دی‌ 1397
3.    نشست کتابخوانی دورهمی، کتاب "قبله عالم " نوشتۀ عباس امانت، باحضور جناب آقای مهندس حمیدرضا پیشوایی، بهمن‌ 1397
4.    نشست «روایت تدوین پایان‌نامه‌های مطالعات معماری ایران» با حضور خانم شیوا فلاح، با‌عنوان «خوانش ميدان‌هاى شهرى يزد دوره قاجار از منظر روابط نيروهاى اجتماعى - سياسى»
5.    نشست روایت تدوین پایان‌نامه‌های مطالعات معماری ایران با حضور خانم زهره توحیدی،  با عنوان «خیابان امام‌خمینی (پهلوی) رشت»
6.    برگزاری کارگاه «کتیبه‌خوانی» به‌تدریس آقای دکتر عمادالدین شیخ‌الحکمایی، آبان‌ 1397
7.    برگزاری نمایشگاه عکس سلطان‌محمد یزدی؛ آبان‌ 13۹۷، به‌مدت سه‌روز
8.    برگزاری کارگاه «سندشناسی» به‌تدریس آقای دکتر عمادالدین شیخ‌الحکمایی، تاریخ آغاز کارگاه ۶ آبان‌ 1397، به مدت ۱۰ جلسه
9.    نمایش مستند کارون، با‌حضور کارگردان فیلم محمد احسانی و محمد درویش کنشگر محیط زیست، اسفند 1397
10.    نشست «معماری اسلامی خراسان از قرن چهارم تا هفتم هجری»، پروفسور لورنس کورن، اردیبهشت 1398
11.    نمایشگاه عکس مجموعه گنجعلی‌خان ‌کرمان، داریوش محمدخانی، اردیبهشت 1398
12.    نشست «فنون ساخت گنبد کلیسای فلورانس» با‌ حضور پروفسور مارکو کالافاتی، مرداد 1399
13.    برگزاری دوره کوتاه فلسفه به‌تدریس خانم دکتر مریم سالم، بهمن 1397
14.    گفتگوی مجازی با‌عنوان «تاریخ شفاهی در تاریخ معماری ایران» با‌حضور مهندس میترا هاشمی، اسفند ۱۳۹۹
15.    جلسه پرسش و پاسخ با‌ آقای دکتر قیومی و صحبتی کوتاه پیرامون پیمون پیرنیا، دی ۱۳۹۹

16. گفتگوی مجازی با‌عنوان‌ «بناهای معروف به ابواسحاقیه در ایران و سرزمین‌های اسلامی» با‌حضور استاد عمادالدین شیخ‌الحکمایی دی ۱۳۹۹
17.    سلسله جلسات مجازی با‌عنوان «معماری گم‌شده: خانقاه در خراسان سده پنجم» با حضور مهندس سینا سلطانی، آذر و دی ۱۳۹۹